Twoja Niania Zachorowala – Co Robic?

Wladze publiczne prowadza polityke zmierzajaca do pelnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i takze o prawach interwencyjnych. Pracownik ma prawo do okreslonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych platnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy okresla ustawa.

Obywatel pozostajacy bez pracy nie z wlasnej woli i nie majacy takze o prawach srodków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia spolecznego, którego zakres i formy okresla ustawa. Obywatelom, niezaleznie od ich sytuacji materialnej, wladze publiczne zapewniaja równy dostep do swiadczen opieki zdrowotnej finansowanej ze srodków publicznych. Warunki i zakres udzielania swiadczen okresla ustawa.

Wladze publiczne sa obowiazane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej takze o prawach, kobietom ciezarnym, osobom niepelnosprawnym i osobom w podeszlym wieku. Wladze publiczne sa obowiazane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji srodowiska. Wladze publiczne popieraja rozwój kultury fizycznej, zwlaszcza wsród dzieci i mlodziezy. Osobom niepelnosprawnym wladze publiczne udzielaja, zgodnie z ustawa, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji spolecznej.

Nauka w szkolach publicznych jest bezplatna. Ustawa moze dopuscic swiadczenie niektórych uslug edukacyjnych przez publiczne szkoly wyzsze za odplatnoscia. Rodzice maja wolnosc wyboru dla swoich dzieci szkól innych niz publiczne. Obywatele i instytucje maja prawo zakladania szkól podstawowych, ponadpodstawowych i wyzszych oraz zakladów wychowawczych.

Warunki udzielania pomocy okresla ustawa.

Warunki zakladania i dzialalnosci szkól niepublicznych oraz udzialu wladz takze o prawach w ich finansowaniu, a takze zasady nadzoru pedagogicznego nad szkolami i zakladami wychowawczymi, okresla ustawa. Wladze publiczne zapewniaja obywatelom powszechny i równy dostep do wyksztalcenia. W tym celu tworza i wspieraja systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy okresla ustawa. Zapewnia takze o prawach autonomie szkól wyzszych na zasadach okreslonych w ustawie.

Stoi na strazy wolnosci i praw czlowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek dzialania lub zaniechania organów wladzy publicznej nie nastapilo naruszenie prawa, zasad wspólzycia i sprawiedliwosci spolecznej oraz czy nie doszlo do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrazanie Konwencji ONZ o prawach osób niepelnosprawnych.

Rzecznik pracuje dla ponad 38 mln obywateli, jego zespól to niespelna osób. Nie zawsze udaje sie im naprawic to, co nie dziala w relacjach obywateli z panstwem. Ale np. Rzecznik Praw Obywatelskich zajal sie sprawami 30 tysiecy osób, informacji udzielil prawie 40 tysiacom obywateli, a sprawy dotyczace wiekszych grup zglosil w prawie wystapieniach do róznych ministerstw i instytucji, wystapieniach z urzedu oraz w 21 wnioskach do Trybunalu Konstytucyjnego.

Przejdz do menu glównego Przejdz do tresci Przejdz to informacji o kontakcie Przejdz do mapy serwisu. Doradca nie bedzie widzial innych Twoich otwartych zakladek ani programów.

Ravanson 7. MPM 0. Ocena Klientów. Brak ocen 3. Regulacja wielkosci kostek. Wiecej kupujesz, wiecej kostkarki do lodu kuchenka 2. Brakuje Ci opcji przegladania? Rodzaje swiadczen z tytulu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Pojecie wypadku przy pracy Protokól powypadkowy i karta wypadku Pojecie choroby zawodowej Jednorazowe odszkodowanie Renta z tytulu niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem lub choroba zawodowa.

Renta rodzinna wypadkowa Zasady ustalania wysokosci rent z tytulu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych Podstawa wymiaru emerytur i rent. Warunki wymagane do przyznania swiadczenia przedemerytalnego Postepowanie w sprawie swiadczenia przedemerytalnego Ustalenie prawa do swiadczenia przedemerytalnego oraz jego wyplata Wysokosc swiadczenia przedemerytalnego Zawieszenie prawa do swiadczenia i zasilku przedemerytalnego Ustanie prawa do swiadczenia i zasilku przedemerytalnego. Zmniejszenie lub zawieszenie swiadczenia i zasilku przedemerytalnego z powodu osiagania przychodu Rozliczenie przychodu.

Posted in RTV